Szerzői jogok

A jegkorongblog.hu és a jkb.hu honlapokon elérhető tartalom teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt, ideértve a honlapok megjelenését, dizájnját is, szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok jogosultja az EAZY Digital Kft.

A jegkorongblog.hu és jkb.hu domainnevek jogi védelmet élveznek, felhasználásuk – a hivatkozás kivételével – kizárólag az EAZY Digital Kft. előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

Tilos a honlapokra feltöltött tartalmaknak, valamint a honlapok egészének vagy egyes részeinek (szöveg, grafika, fotó, audió- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) bármilyen módon történő felhasználása! Tilos különösen, de nem kizárólagosan az EAZY Digital Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlapok tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is, illetve a honlapok bármely részét kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni! Tilos a honlapokon elérhetővé tett tartalmakat letölteni, azok bármely részét kivágni, azokat vagy azok bármely részét a nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései értelmében a felhasználó a honlapokon elérhetővé tett tartalmak egyes részeiről – kizárólag magáncélból vagy nem kereskedelmi céllal – másolatot készíthet (merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja), ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, de ebben az esetben sem jogosult a honlapok így többszörözött részének további felhasználására – így különösen terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára
A jogosulatlan felhasználásának jogkövetkezményei
Az EAZY Digital Kft. a szerzői jog által védett művét előzetes írásbeli engedély nélkül felhasználóval szemben jogosult a szerzői jogainak megsértése miatt valamennyi, polgári jogi és büntetőjogi igényét érvényesíteni.

A polgári jogi jogkövetkezmények körében az EAZY Digital Kft. követelheti

 • - a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
 • - a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
 • - hogy a jogsértő – nyilatkozattal vagy más megfelelő módon – adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;
 • - hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról;
 • - a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;
 • - a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését;
 • - a polgári jogi felelősség szabályai szerint kárának megtérítését.

Felhasználói tartalmak

A honlapokon közzétett egyes tartalmak tekintetében lehetőség van hozzászólásokat megosztani. Amennyiben a felhasználó a honlapok bármelyikén saját tartalmat (pl. hozzászólást, képet, videót stb.) tölt fel, ezzel határozatlan időtartamú felhasználási engedélyt biztosít az EAZY Digital Kft. számára az általa feltöltött tartalmak kezeléséhez szükséges műveletekre, azaz e tartalmak tárolására, másolására, módosítására, terjesztésére, közvetítésére, megjelentetésére, többszörözésére, szerkesztésére, fordítására, formázására.

A felhasználó a honlapokra csak olyan tartalmat tölthet fel, amely nem jogsértő, azaz sért semmilyen jogszabályt vagy harmadik személy személyiségi jogait! A felhasználó a honlapokra nem tölthet fel más felhasználók vagy az EAZY Digital Kft. rendszereinek működését befolyásoló, vagy a honlapok felhasználóiról bármilyen információt gyűjtő kódot! A felhasználó az általa a honlapokra feltöltött tartalmakban hirdetést nem helyezhet el!

A felhasználók által a honlapokra feltöltött minden tartalomért kizárólag az adott tartalmat feltöltő felhasználót terheli minden felelősség, e tekintetben az EAZY Digital Kft. a felelősségét kizárja.

Az EAZY Digital Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jogilag és/vagy erkölcsileg megkérdőjelezhető tartalmakat a holnapokról eltávolítsa.

Eseménynaptár
május 20., hétfő
VB 16:20 GBRNOR 2-5VÉGE
VB 16:20 SWEFRA 3-1VÉGE
VB 20:20 FINDEN 3-1VÉGE
  • SPORT 1
VB 20:20 KAZPOL 3-1VÉGE
május 21., kedd
VB 12:20 AUTGBR 2-4VÉGE
  • SPORT 1
VB 12:20 FRAGER 3-6VÉGE
VB 16:20 CANCZE 4-3 HVÉGE
  • SPORT 1
VB 16:20 LATUSA 3-6VÉGE
VB 20:20 FINSUI 1-3VÉGE
VB 20:20 SWESVK 6-1VÉGE
  • SPORT 1
május 23., csütörtök
VB 16:20 CANSVK 6-3VÉGE
  • SPORT 1
VB 16:20 SUIGER 3-1VÉGE
  • SPORT 2
VB 20:20 SWEFIN 2-1 HVÉGE
  • AMC MIKRO
VB 20:20 USACZE 0-1VÉGE
  • SPORT 2
május 25., szombat
VB 14:20 SWECZE 3-7VÉGE
  • SPORT 2
VB 18:20 CANSUI 2-3 BVÉGE
  • SPORT 2
május 26., vasárnap
VB 15:20 SWECAN 4-2VÉGE
  • SPORT 2
VB 20:20 SUICZE 0-2VÉGE
  • SPORT 2